dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

PROGRAM  INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„WIERSZOWANIE JĘZYKOWE, CZYLI WIELOJĘZYCZNOŚĆ NA CZASIE”

 

OPRACOWANY PRZEZ MGR KRZYSZTOFA CYLT

 1. Realizatorzy programu:
 • Nauczyciele SP 57 (główne wsparcie: Pani mgr Joanna Bońko, Pani mgr Joanna Kołaczyńska, Pani mgr Aleksandra Stuleblak-Banacka i Pan mgr Krzysztof Cylt).
 • Uczniowie SP (kl. V-VIII).
 1. Problem i założenia programu:

Inspiracją do powstania innowacji jest zamiłowanie do rymowania i wierszowania w językach obcych oraz nowatorskie szkolenie ODN „Limerykowe Rymowanie”. „Wierszowanie językowe” ma na celu skłonienie, zachęcenie uczniów do literackiej zabawy pełnej spontaniczności w poznawaniu warsztatu oraz kształtowaniu sprawności literackiej. Potrzebę poetyckiej improwizacji chwaliła i promowała wśród Polaków nasza cenna noblistka Wisława Szymborska, która tak pisała o drobnych formach wierszowanych: „Limeryki to niesforne ziółko z ogrodu literatury angielskiej. Jakoś dziwnie przyjęło się też w Polsce, grunt okazał się podatny”.

Dzięki współpracy z nauczycielami uczniowie będą tworzyć coś niepowtarzalnego i innowacyjnego – zbiór poezji wielojęzycznej (książkę wielojęzyczną) w której znajdą się najciekawsze wiersze. Twórcy będą mogli pisać w obcych językach nie tylko limeryki, ale również wiersze białe oraz inne formy pełne wyszukanych środków stylistycznych. Całość działań będzie służyć promocji szkoły i upowszechnianiu czytelnictwa w dobie epidemii COVID-19. Przedsięwzięcie wesprze działania Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

Założeniem innowacji jest przyczynienie się do zmotywowania uczniów w kreatywnej, lingwistyczno-artystycznej nauce języków obcych. Zaangażowanie i niebanalna wyobraźnia młodych ludzi z pewnością wpłyną na pozytywną realizację programu, a całokształt realizowanych działań okaże się sukcesem w posługiwaniu się językami obcymi.

 1. Cele programu:

Cele ogólne / podstawowe:

 • promowanie języków obcych wśród dzieci poprzez łączenie form rymowanych z elementami artystycznymi;
 • podnoszenie motywacji do nauki języków obcych;
 • rozwijanie zainteresowań lingwistyczno-artystycznych uczniów;
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języków;
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;
 • wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języków obcych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w małej grupie / zespole;
 • kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.

Cele szczegółowe:

 • znajomość środków językowych i sprawne posługiwanie się ich zasobem;
 • poszerzenie biernego i czynnego zasobu słownictwa poprzez kreatywne obcowanie z językami obcymi;
 • zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny ich pracy własnej;
 • rozwijanie ciekawości i otwartości uczniów wobec wielojęzyczności;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w małej grupie / zespole;
 • wypracowanie w uczniach umiejętności oraz odwagi zaprezentowania utworzonego materiału językowego finalizującego innowację językową na rok szkolny 2020/2021.

 

Początek strony