dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

„Kamera i flesz – spotkania z filmem i fotografią”- realizowana w latach 2014-2017

autorzy: Anna Kowalewska-Skorupa, Elżbieta Klonowska-Praczyk, Olga Twarda

Zamysł wprowadzenia innowacji poprzedzony został wieloletnią dobrą praktyką oraz diagnozą potrzeb i oczekiwań uczniów.. Innowacja ta wpisuje się również w realizowany w szkole program doradztwa zawodowego oraz program profilaktyczny. Jest też reakcją na zmieniające się potrzeby rynku pracy i odpowiada jego dynamice. Innowacja ta wykorzystuje również narzędzia adekwatne do osiągnięć naukowo-technicznych wynikających z medializacji i audiowizualizacji współczesnego świata.

Początek strony