dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

Program zajęć z przedsiębiorczości w języku angielskim w ramach godzin dyrektorskich rozwijających kreatywność i uzdolnienia
pt.: ”Encyklopedia wiedzy i umiejętności młodego przedsiębiorcy i dobrego pracownika”

AUTORKA: mgr  Olga Twarda

Cel ogólny:
Rozwijanie kompetencji językowych (język angielski) połączone z rozwijaniem postawy przedsiębiorczości i doskonalenie kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Cele szczegółowe:
a. Rozwijanie kompetencji językowych
b. Poznanie swoich mocnych i słabych stron
c. Doskonalenie postawy kreatywności i przedsiębiorczości
d. Motywowanie do rozwijania własnych talentów i zainteresowań
e. Rozwijanie kompetencji miękkich: zarządzanie czasem, organizacja pracy, współpraca w grupie, dotrzymywanie terminów itp.
f. Poznanie rynku pracy, zawodów przyszłości.
g. Oszczędzanie i planowanie budżetu.

Innowacyjność programu:
Połączenie treści z podstaw przedsiębiorczości z rozwijaniem kompetencji językowych.

 

Początek strony