dziennik elektroniczny2

A- A A+

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:    1.09.2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:    23 - 31.12.2020 r.

3. Termin ferii:                              4.01 - 17.01.2021 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna:  1.04 - 6.04.2021 r.

6. Egzaminy dla uczniów  klas ósmych: 25.26.27.05.2021 r.

8. Zakończenie zajęć szkolnych:    25.06.2021 r.           

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:12,13.XI.2020 r., 21,22.XII.2020 r.,  25,26,27.V.2021 r.,4.VI.2021 r.

 I semestr – 1.09.2020 r. - 7.02.2021 r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych: 1.09.2020 r.

Zebrania organizacyjne dla rodziców:    16 i 17.09.2020 r.

Konsultacje dla rodziców:         29.10.2020 r.

Konsultacje dla rodziców:  17.12.2020 r.

Zebrania dla rodziców:   4.02.2021 r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 17.12.2020 r.
Podanie proponowanych ocen śródrocznych: 26.01.2021 r.

II semestr  - 8.02.2021 - 25.06.2021 r.

Konsultacje dla rodziców:   25.03.2021 r.

Zebrania dla rodziców i konsultacje:   20.05.2021r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 20.05.2021 r.

Podanie proponowanych ocen końcowych: 14.06.2021 r.

Nauczyciele dodatkowo umawiają  się z rodzicami w zależności od zgłoszenia potrzeb.

Egzamin ósmoklasisty:

W terminie głównym

1.       język polski – 25 maja 2021 r. – godz. 9.00

2.       matematyka – 26 maja 2021 r. – godz. 9.00

3.       język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. – godz. 9.00

W terminie dodatkowym

1.       język polski –16 czerwca 2021 r.  

2.       matematyka – 17 czerwca 2021 r.

3.       język obcy nowożytny –18 czerwca 2021 r. 

Początek strony