dziennik elektroniczny2

A- A A+

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:    1.09.2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:    23.12 - 31.12.2021 r.

3. Termin ferii:                              17.01-30.01.2022 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna:  14.04 - 19.04.2022 r.

6. Egzaminy dla uczniów klas ósmych: 24.05.2022r., 25.05.2022r., 26.05.2022r.

8. Zakończenie zajęć szkolnych:    24.06.2022 r.           

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 14.10.2021r., 15.10.2021r., 12.11.2021r. 7.01.2022r., 2.05.2022r., 24.05.2022r., 25.05.2022r., 26.05.2022r.

 I półrocze – 1.09.2021 r. - 30.01.2022 r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych: 1.09.2021 r.

Zebrania organizacyjne dla rodziców:   15 i 16.09.2021 r.

Konsultacje dla rodziców:        28.10.2021 r.

Konsultacje dla rodziców:  09.12.2021r.

Zebrania dla rodziców:  13.01.2022r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania: 09.12.2021 r.

Podanie ocen śródrocznych: 04.01.2022 r.

II półrocze  - 31.01.2022 - 24.06.2022 r.

Konsultacje dla rodziców:   24.03.2022 r.

Zebrania dla rodziców i konsultacje:   19.05.2022r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania: 19.05.2022 r.

Podanie ocen rocznych i końcowych: 13.06.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:

W terminie głównym

1.       język polski – 24.05.2022r. – godz. 9.00

2.       matematyka – 25.05.2022r. – godz. 9.00

3.       język obcy nowożytny – 26.05.2022r. – godz. 9.00

W terminie dodatkowym

1.       język polski – 13.06.2022r.

2.       matematyka –   14.06. 2022r.

3.       język obcy nowożytny –15.06.2022r.

Początek strony