dziennik elektroniczny2

A- A A+

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:    3.09.2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:    24 - 31.12.2018 r.

3. Termin ferii:                              14.01 - 27.01.2019 r.

4. Rekolekcje: 18 - 20. 03. 2019 r.

5.  Wiosenna przerwa świąteczna:  18.04 - 23.04.2019 r.

6.  Egzaminy dla uczniów klas III gimnazjalnych: 10,11,12. 04.2019 r.

7. Egzaminy dla uczniów  klas ósmych: 15.16.17.04.2019 r.

8.  Termin wycieczek szkolnych:  20 - 21. 05.2019 r.

9. Zakończenie zajęć szkolnych:    21.06.2019 r.           

10. Ferie letnie:                      22.06 - 31.08.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.18 r., 10,11,12.04.19 r., 15,16,17.04.19 r., 2.05.19 r., 

 I semestr – 3.09.18 r. - 27.01.2019 r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych: 3.09.2018 r.

Zebrania organizacyjne dla rodziców:    13.09.2018 r.

Konsultacje dla rodziców:         25.10.2018 r.

Konsultacje dla rodziców:  6.12.2018 r.

Zebrania dla rodziców:   10.01.2019 r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 6.12.2018 r.

Podanie ocen śródrocznych: 20.12.2019 r.

II semestr  - 28.01.19 - 21.06.2019 r.

Konsultacje dla rodziców:   14.03.2019 r.

Zebrania dla rodziców i konsultacje:   9.05.2019 r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 9.05.2019 r.

Podanie przewidywanych ocen końcowych: 6.06.2019 r.

Nauczyciele dodatkowo umawiają  się z rodzicami w zależności od zgłoszenia potrzeb.

Egzamin ósmoklasisty:

W terminie głównym

1.       język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9.00

2.       matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9.00

3.       język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9.00

W terminie dodatkowym

1.       język polski –3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11.00

2.       matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11.00

3.       język obcy nowożytny –5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11.00

Egzamin gimnazjalny:

W terminie głównym

1.       część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9.00

2.       część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – godz. 9.00

3.       język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) – godz. 9.00

W terminie dodatkowym

1.       część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9.00

2.       część matematyczno – przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 9.00

3.       język obcy nowożytny –5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 9.00

Początek strony