dziennik elektroniczny2

A- A A+

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2.09.2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31.12.2019 r.

3. Termin ferii: 27.01 - 9.02.2020 r.

4. Rekolekcje: 23.24.25.03.2020 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 9.04 - 14.04.2020 r.

6. Egzaminy dla uczniów  klas ósmych: 21.22.23.04.2020 r.

7.  Termin wycieczek szkolnych: 25-27.05.2020 r.

8. Zakończenie zajęć szkolnych: 26.06.2020 r.           

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2019 r., 31.10.2019 r., 2, 3.01.2020 r., 21.22.23.04.2020 r. 12.06.2020 r.

 I semestr – 2.09.2019 r. - 24.01.2020 r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych: 2.09.2019 r.

Zebrania organizacyjne dla rodziców:12.09.2019 r.

Konsultacje dla rodziców: 24.10.2019 r.

Konsultacje dla rodziców: 12.12.2019 r.

Zebrania dla rodziców: 23.01.2020 r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 12.12.2019 r.
Podanie ocen śródrocznych: 14.01.2020 r.

II semestr -  27.01.2020 - 26.06.2020 r.

Konsultacje dla rodziców: 12.03.2020 r.

Zebrania dla rodziców i konsultacje: 21.05.2020r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 21.05.2020 r.

Podanie proponowanych ocen końcowych: 15.06.2020 r.

Nauczyciele dodatkowo umawiają  się z rodzicami w zależności od zgłoszenia potrzeb.

Egzamin ósmoklasisty:

W terminie głównym

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9.00

W terminie dodatkowym

  1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 
  2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek)
  3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) 

Początek strony