dziennik elektroniczny2

A- A A+

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57

rok szkolny 2022/23

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:    1.09.2022r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:    23.12 - 31.12.2022r.

3. Termin ferii:                              30.01-12.02.2023r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna:  06.04 – 11.04.2023r.

6. Egzaminy dla uczniów klas ósmych: 23.05.2023r., 24.05.2023r., 25.05.2023r.

8. Zakończenie zajęć szkolnych:    23.06.2022r.           

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zostaną podane do 30 września 2022r.

14 października 2022r., 31 października 2022r., 2 maja 2023r., 9 czerwca 2023r.,

3 dni egzaminów ósmoklasisty 23, 24, 25 maja 2023r.,, 26 maja 2023r.

 I półrocze – 1.09.2022 r. – 29.01.2023 r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych: 1.09.2022r.

Zebrania organizacyjne dla rodziców:   14.09.2022r. (klasy: 1b,2a,2c,3a, 7a, 7b))  i 15.09.2022r.(pozostałe klasy)

Konsultacje dla rodziców:        26.10.2022r. (klasy: 1b,2a,2c,3a) i 27.10.2022r. (pozostałe klasy)

Konsultacje dla rodziców:  15.12.2022r. (wszystkie klasy)

Zebrania dla rodziców:  25.01.2023 (klasy: 1b,2a,2c,3a) i 26.01.2023r. (pozostałe klasy)

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania: 15.12.22 r.

Podanie ocen śródrocznych: 10.01.2023 r.

 

II półrocze  - 30.01.2023 - 23.06.2023 r.

Konsultacje dla rodziców: 22.03.2023r (klasy: 1b,2a,2c,3a) i 23.03.2023r. (pozostałe klasy)

Zebrania dla rodziców i konsultacje:   18.05.2023r. (wszystkie klasy)

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania: 18.05.2023 r.

Podanie ocen rocznych i końcowych: 05.06.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

W terminie głównym

1.       język polski – 23.05.2023r. – godz. 9.00

2.       matematyka – 24.05.2023r. – godz. 9.00

3.       język obcy nowożytny – 25.05.2023r. – godz. 9.00

W terminie dodatkowym

1.       język polski – 12.06.2023r.

2.       matematyka –   13.06. 2023r.

3.       język obcy nowożytny –14.06.2023r.

   
Początek strony