dziennik elektroniczny2

A- A A+

Rekrutacja do klasy pierwszej  szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019:

DZRWI OTWARTE odbędą się w naszej szkole w dniu 6.03.2018 r. o godz. 17.30.

Informacje dla Rodziców dostępne są na stronie Urzędu Miasta:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/File/Download/712

Uchwała Nr XLV/778/VII/2017 Rady Miasta Poznania

Zarządzenie Prezydenta Miasta NR 65/2018/P

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta NR 65/2018/P

Terminy:

Nabór do klas pierwszych – szkoły obwodowe.  

Od 07 marca 2018 r. do 12 marca 2018 r. – składanie zgłoszeń do obwodowych szkół podstawowych.

Uwaga: Termin składania zgłoszeń przedłuża się do 30 marca 2018 r.  

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) – szkoły inne, niż obwodowa.

 Od 19 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania. Wniosek o przyjęcie należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.

 

Początek strony