dziennik elektroniczny2

A- A A+

Rekrutacja do klasy pierwszej  szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019:

DZRWI OTWARTE odbędą się w naszej szkole w dniu 15.03.2018 r. o godz. 17.30.

Informacje dla Rodziców dostępne są na stronie Urzędu Miasta:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Uchwała Nr XLV/778/VII/2017 Rady Miasta Poznania

Zarządzenie Prezydenta Miasta NR 65/2018/P

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta NR 65/2018/P

Terminy rekrutacji:
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 Przechwytywanie

Początek strony