dziennik elektroniczny2

A- A A+

Rekrutacja do klas pierwszych 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny  2023/2024 odbywać się będzie w terminie od 30 marca do 18 kwietnia 2023 roku.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
· 7-letnie (rocznik 2016), realizujące obowiązek szkolny,
· 6-letnie (rocznik 2017), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci zamieszkałe         w obwodzie szkoły.
Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie:
GEOPOZ:http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej, należy wypełnić zgłoszenie.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszczane są na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty.

Wyprawka ucznia klasy pierwszej:

- zeszyty w linię wąską 16 kartkowy (w kolorowe linie)

- zeszyty w kratkę 16 kartkowe

- blok rysunkowy biały i blok rysunkowy z  kolorowymi kartkami

- plastelina

- papier kolorowy

- blok techniczny z kolorowymi kartkami,

- farby plakatowe, pędzle (gruby i cienki), kubek

- piórnik z wyposażeniem: 2 ołówki, długopis, gumka, nożyczki, klej, kredki ołówkowe

- 3 teczki tekturowe wiązane

- strój gimnastyczny i obuwie sportowe

Wszystkie przybory należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

Początek strony