dziennik elektroniczny2

A- A A+

Rekrutacja do klas pierwszych 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny  2024/2025 odbywać się będzie w terminie od 8 kwietnia do 24 kwietnia 2024 roku.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
· 7-letnie (rocznik 2017), realizujące obowiązek szkolny,
· 6-letnie (rocznik 2018), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci zamieszkałe         w obwodzie szkoły.
Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie:
GEOPOZ:http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej, należy wypełnić zgłoszenie.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce-szkoła pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy lub integracyjny).

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu przeprowadzane jest tylko w formie elektronicznej poprzez system NABÓR.

Szczegółową informację w tym temacie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia
w poszczególnych szkołach, jest dostępny na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

Wypełnienie i pobranie dokumentów na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa będzie możliwe dzień przed rozpoczęciem rekrutacji. Dostępne będą również stosowne oświadczenia.

 

 

Wyprawka ucznia klasy pierwszej:

- zeszyty w linię wąską 16 kartkowy (w kolorowe linie)

- zeszyty w kratkę 16 kartkowe

- blok rysunkowy biały i z blok rysunkowy z  kolorowymi kartkami

- plastelina

- papier kolorowy

- blok techniczny z kolorowymi kartkami

- farby plakatowe, pędzle (gruby i cienki), kubek

- piórnik z wyposażeniem: 2 ołówki, długopis, gumka, nożyczki, klej, kredki ołówkowe

- 3 teczki tekturowe wiązane

- strój gimnastyczny i obuwie sportowe

Wszystkie przybory należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka

 

 

Początek strony