dziennik elektroniczny2

A- A A+

Wolontariatw Gimnazjum nr 66 w Poznaniu.

           Od kilku już lat w Gimnazjum nr 66 w Poznaniu działa grupa wolontariuszy, których głównym celem jest niesienie pomocy innym. W prace szkolnego wolontariatu włącza się cała społeczność szkolna Zespołu Szkół nr 1. Wszystkich przyjmujemy z radością a naszą dewizą są słowa słynnego angielskiego pisarza Lewisa Carolla: „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”.

            Codzienność wolontariuszy to praca na rzecz słabszych, potrzebujących, często bezbronnych, ale też próba uczynienia świata lepszym. Dlatego pomagamy osobom niepełnosprawnym - uczestniczymy w zajęciach hipoterapii oraz odwiedzamy osoby niepełnosprawne w Domu Pomocy Społecznej. Każda chwila tam spędzona wzbogaca nasze doświadczenie i dodaje sił do pokonywania codziennych trudności. Wspieramy też dzieci, które przebywają w szpitalu.

            Kolejne działanie podejmowane przez wolontariuszy to zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt organizowana zarówno w szkole, jak i na terenie osiedla Poznań-Smochowice. Część zbiórki przeprowadzana wśród mieszkańców trwa ok. 5 dni i rozpoczyna się od roznoszenia ulotek i rozpropagowania akcji. Efekty późniejszej zbiórki są dla nas zawsze miłym zaskoczeniem - pokazują, że ludzie o wielkim sercu, hojni i wrażliwi na los zwierząt mieszkają obok nas. Podobna akcja organizowana jest także na terenie szkoły - wśród uczniów i nauczycieli.

            Wśród naszych działań znajdują się także liczne zbiórki na potrzeby misji (zbierane już były materiały opatrunkowe, przybory szkolne i ubrania, zabawki czy też środki czystości dla powodzian) oraz osób i instytucji, które znalazły się w trudnej sytuacji i takiej pomocy potrzebują. Na szczególną uwagę zasługuje nasz udział w ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, którego głównym organizatorem jest Polskie Radio Lublin S.A. i Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie. Honorowy patronat nad akcją objęła małżonka Prezydenta RP pani Anna Komorowska. Cel akcji to wsparcie dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej. Zaangażowana jest w nią cała społeczność szkolna oraz lokalna, która uczestniczy w wydarzeniach artystycznych, podczas których wolontariusze zbierają zabawki, książki, słodycze i odzież. Wszystkie dary jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trafiają do potrzebujących dzieci. W tych działaniach wspiera nas co roku Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu.

            Okres poprzedzający święta to czas wzmożonej pracy wolontariatu. W czasie przedświątecznych zebrań z rodzicami przy współpracy ze świetlicą szkolną, organizowane są kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny. Wpisały się już one w szkolną tradycję. Dla rodziców i uczniów są one okazją, by zjeść pyszne domowe ciasto lub kupić własnoręcznie wykonaną kartkę, natomiast dla nas jest to sposób, by zebrać fundusze na dalsze prace wolontariatu i funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

            Wraz z wolontariuszami promujemy także zdrowy styl życia - stąd idea Biegu Po Zdrowie, który integruje całą społeczność szkolną, rodziców i mieszkańców Smochowic. W tym wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy - biegają najmłodsze dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W organizację biegu włączają się rodzice, osoby prywatne, firmy, które wspierają nas finansowo oraz fundują nagrody dla zawodników. Nasze działania dostrzegają media, specjalistyczne portale internetowe, a także lokalna gazeta osiedlowa. Tak napisał o naszej imprezie portal - PoznanBiega: „II Smochowicki Bieg Po Zdrowie to bez wątpienia jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza tegoroczna impreza biegowa, skierowana do całych rodzin. Od strony biegowej wszystko przygotowane na najwyższym poziomie, niejeden organizator większej imprezy biegowej mógłby się sporo nauczyć od organizatorów smochowickiego biegu. Już dziś zachęcamy Was do zaplanowania przyjazdu z całą rodziną na Smochowice w przyszłym roku na III Smochowicki Bieg Po Zdrowie!!!”

            Jak widać z tego krótkiego zestawienia, działania podejmowane przez wolontariuszy Gimnazjum 66 są różnorodne. Jedne mniej, inne bardziej czasochłonne, jedne ukierunkowane są na pracę z osobami niepełnosprawnymi, inne na pomoc zwierzętom, wszystkie jednak wypływają z potrzeby serca i chęci podzielenia się sobą z innymi. Nasi wolontariusze to osoby odpowiedzialne i rozumiejące potrzeby innych. Ich głowy i serca pełne są ideałów oraz wiary w to, że warto czynić dobro. Czynimy je zatem najlepiej, jak potrafimy, a naszym mottem są słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

            Pracujemy z potrzebującymi, co nie zawsze jest łatwe, ale nie ma wśród nas nikogo, kto zniechęciłby się do pracy w wolontariacie. Wręcz przeciwnie, wszyscy są dumni, że w tak mogą pomagać innym. Wciąż zgłaszają się do nas nowe osoby chcące włączyć się w dzieło wolontariatu, co oznacza tylko jedno - dobrych ludzi wciąż jest wielu!

Opiekunowie wolontariatu:

Anna Maciejewska 

Angelika Krause

Początek strony