dziennik elektroniczny2

A- A A+

UWAGA!

zmiana konta Rady Rodziców

W związku z zaprzestaniem prowadzenia rachunków dla rad rodziców przez Bank Pocztowy (z dniem 30.06.2020 r.) został założony

nowy rachunek o numerze 94 1090 2590 0000 0001 4500 1762 w Santander Bank Polska S.A.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na podany powyżej rachunek bankowy.

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców

W dniu 28 października 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu.

Podczas zebrania, na którym obecnych było 13 (z 21) przedstawicieli Trójek klasowych:

1)   1) omówiłyśmy rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019;

2)   2) przygotowałyśmy projekt wydatków na rok szkolny 2019/2020;

3)   3) przedyskutowałyśmy kwestie bieżące: m.in. przeprowadzoną diagnozę sytuacji wychowawczej szkoły; założenia programu Szacun dla wszystkich; potrzebę zweryfikowania asortymentu sklepiku szkolnego; wydawania obiadów dla starszych klas; stanu podręczników i dostępności ćwiczeń; weryfikacja wpłaty składek za poprzedni rok szkolny.

Helena Kozakiewicz

Początek strony