dziennik elektroniczny2

A- A A+

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU: „UCZEŃ Z PASJĄ” REALIZOWANE DO KOŃCA LISTOPADA

 1. Metody szybkiego uczenia (zajęcia kompensacyjne) środy i czwartki od 15:35 wzwyż (czasami 2 czasami 3 godziny lekcyjne informacja u prowadzącego), sala 205, klasa 8a i 8b, prowadzący p. Krzysztof Cylt.
 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki., środa 14.40-15.25, sala 202, klasa 8, prowadząca p. Anna Wiorek.
 3. Talenty z pasją, wtorek godz. 16.30-18.00, środa godz. 08.00-08.45 (co dwa tygodnie),środa 15.30-16.15 (co dwa tygodnie) klasy 8,sala 201, czwartek 13.45-14.30 sala 102, prowadząca p Olga Twarda
 4. Kreatywne grupy przedsiębiorcze, środa godz. 8.00 – 8.45, (co dwa tygodnie) klasy 8,, prowadząca p. Olga Twarda
 5.  Metody szybkiego uczenia się, poniedziałek i wtorek 8.00 -8.45, prowadząca p.Sylwia Chudziak
 6. Uczeń z Pasją - zajęcia komensacyjne "Nie dajmy się" - wtorek 8.00-8.45, sala 200

  Uczeń z Pasją - doradztwo zawodowe IPD - spotkania ustalane indywidualnie z uczniem, miejsce odbywania się do uzgodnienia z prowadzącą p. Elżbieta Klonowska-Praczyk

ZAJĘCIA DLA KLAS I-III

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla klasy II, Koło Wesołej Matematyki, środa 15.30-16.40, sala 110, prowadząca p. Magda Urban
 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne: "Muzyka jest wszędzie", czwartki w godzinach 15.25-16.40, prowadząca p. Joanna Przewoźna
 3. Koło teatralne "Zabawa w teatr"  dla klas III, sala 108, wtorek godz. 15.35 - 16.20 prowadze: Małgorzata Król i Ewa Sudoł 
 4. 15.35 - 16.20 - zajęcia rozwijające zainteresowania plastyką "Ekoplasyka", klasy 1 -3, sala 101, prowadząca: p. Danuta Żerdzicka

 5. zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne: "Od matematyka do informatyka." klasa IIIa - poniedziałek 12.50 ( sala 102), w piątek 10.50 ( stołówka), prowadząca: p. Małgorzata Król

 6.  "Słucham i ruchem wyrażam muzykę" GRUPA I: wtorek od 12.50 -13.35 , zajęcia dla klas 1A, 1B, 1C, sala gimnastyczna, GRUPA II: wtorek 13.45 -14.30, zajęcia dla 2A i 3A, sala gimnastyczna, prowadząca p. Elżbieta Witczak

 

ZAJĘCIA DLA KLAS IV –VIII

 1. Z fizyką za pan brat”, zajęcia dla uczniów uzdolnionych, 2 razy w miesiącu, czwartek, godz. 8.00, sala 205, dla klas VII –VIII, sala 205, prowadząca p. Lidia Setti.
 2. „Matematyczni głowołamacze”, wtorek 8.00-8.45, sala 202, klasa 7, prowadząca p. Anna Wiorek.
 3. „Spotkanie z matematyką”, czwartek 8.00, sala 202, klasa 8, prowadząca p. Anna Wiorek.
 4. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki siatkowej, wtorek, 8:55-9:40, klasa 6b (dziewczęta), 5c, prowadząca: p. Dorota Jurkowska.
 5. Koło teatralne "Teatr Młodszy" - zajęcia dla uczniów klas 4-8; środa godz. 15.35 - 17.20; sala 200, zajęcia rozwijające zainteresowania.
 6. SKS gry zespołowe poniedziałek 9.50- 10.40 klasa 5b SZS Wielkopolska,

     SKS gry zespołowe piątek 8.00- 9.50 klasa 5b SZS Wielkopolska,

     SKS gry zespołowe godzina dyrektorska czwartek godz. 9.50 - 10.35 klasa 5d, 6d, prowadząca: p.  Beata Tuczyńska.

 1. Rekreacja ruchowa poniedziałki dla 5a od 8.00-8.45

  SKS piłka siatkowa klasy 6-8 środa 14.30-16.20

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, klasa 8 - środa 8:00- 8:45 (sala 202), klasa 6 - piątek - 8:55 - 9:40 (sala 206), prowadząca: p. Emilia Schober.
 2. poniedziałek 15.35-16.20 - tenis stołowy klasy 7 / 8 ( mała sala gimnastyczna)

     wtorek 13.45 - 14.30 - zajęcia pozalekcyjne z godzin dyrektorskich dla klas 4 ( hala)

     środa 9.50 - 10.35 - zajęcia sportowe dla uczniów klas 2b i 3b przebywających w świetlicy ( mała sala gimnastyczna),         

     piątek 8.55-9.40 - zajęcia sportowe dla uczniów klas 2a i 3 a przebywających w świetlicy ( mała sala gimnastyczna). p. Daria Borowicz

 1. zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne: poniedziałek co 3 tygodnie Vd, Vc czwartek do 3 tygodnie, piątek co 3 tygodnie klasa Vb, godziny do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym dostosowane do czasu uczniów Woźniewicz.
 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczce, piątek 14.40 – 15.25 dla klasy IVa. , prowadząca p. Hanna
 3. 16.30 - 17.15 - zajęcia rozwijające zainteresowania plastyką "Ekoplastyka", klasy 4 - 6, sala 101, prowadząca: p. Danuta Żerdzicka

 4. Koło poetyckie: "Brulion poetów - barwy pór roku w poezji", środa od 16;30 do 18:00, klasy V i VI, sala 107, prowadząca: p. Joanna Kołaczyńska.
 5. "Bliżej chemii" dwa razy w miesiącu - przygotowanie do konkursu, rozwijanie umiejętności rozwiązywania trudniejszych, problemowych zadań, informacje dot. terminów u prowadzącej: p. Joanny Morchało
 6. poniedziałek 16.25 - 17.10 Koło Młodego Muzyka dla kl.4-8, sala 206, prowadząca p. Elżbieta Witczak
 7. Innowacja w roku 2019/20 "Encyklopedia wiedzy i umiejętności młodego przedsiębiorcy i dobrego pracownika” , poniedziałek 15.30-16.15, sala 202, czwartek: 16.30-17.15, sala 201, dla klas 6, prowadząca: p. Olga Twarda.

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE:

                                            Poniedziałek       Wtorek         Środa        Czwartek      Piątek     Sobota

Rodzice uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostali poinformowani pisemnie o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz o wymiarze godzin.

Początek strony