dziennik elektroniczny2

A- A A+

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57 I DLA KLAS GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ:

ANGIELSKI/ NIEMIECKI

 1. „Ace it!” - zajęcia programu rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia z języka angielskiego dla klas 7 SP poniedziałek 8.00-8.45 (co dwa tygodnie), środa 8.00-8.45 (co dwa tygodnie) s.201
 2. „Angielski jest QUL” - zajęcia programu rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia dla klas 8 SP poniedziałek 8.55 -9.40 (co dwa tygodnie) wtorek 15.35-16.20 (co dwa tygodnie) s.201
 3. „Angielski paszportem do przyszłości” zajęcia dla klasy 5d SP, środa 15.35-16.20
 4. Zajęcia JST dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas III gimnazjum poniedziałek 9.50-10.35 (co dwa tygodnie) stołówka, czwartek 15.35-16.20 (co dwa tygodnie) s. 201
 5. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. niemieckiego dla klas gimnazjalnych, piątek 15.30-16.20 (co dwa tygodnie) s. 200

 6. Język angielski w usługach - zajęcia z konkursu Urzędzu Miasta dla klas 7.8 SP i 3 GIM (terminy odbywania się  - informacja u nauczyciela) s. 201

 

JĘZYK POLSKI

 1. wtorek- zajęcia rozwijające zainteresowania- kl.8, godz.8.00-8.45
 2. wtorek- Uczeń z pasją- klasa 3 b gim godz.15.35-16.20
 3. czwartek- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa 5 d 8.00-8.45 co dwa tygodnie
 4. czwartek 8.55-9.40 Uczeń z pasją - przygotowanie/powtórki do egzaminu kl.8 8.55-9.40
 5. „Spotkania z językiem polskim” dla klasy 6a, wtorki (co dwa tygodnie od 9.10), 15.35 sala 110
 6. "Mówię i piszę poprawnie"  dla klasy 5c, środa 15.35, s 201 (co dwa tygodnie)
 7. "Z polskim za pan brat" dla klas 7a, 7b, czwartek 7.50, s.201 (co dwa tygodnie
 8. "Mistrz ortografii" - zajęcia diydaktyczno - wyrównawcze dla klas 5a,5b poniedziałek 13.35 s 107, klasa 6b czwartek  15.35 s 107
 9. "Uczeń z pasją" - zajęcia wyrównawcze dla kl. III a gim., środa, godz.14.40 - 15.25, sala 202.
 10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV SP,, piątki od 5.10, 14.40-15.25 (co dwa tygodnie) s. 110

 

MATEMATYKA

 1. zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla klasy 5a - czwartek 13.45 – 14.30 (co dwa tygodnie) s 03
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 6a - wtorek 8.00 – 8.45 (co dwa tygodnie) s.03
 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 6b - środa 8.00 -8.45 (co dwa tygodnie) s.03
 4. „Matematyczny bystrzak” – zajęcia z indywidualnego programu nauczania matematyki dla ucznia klasy 6a, piątek 10.50, s 03
 5. „Z Pitagorasem do liceum”, zajęcia dla klas gimnazjalnych, s.202
 6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 5 a,b,c, poniedziałek 13.45, s,101

7. Rusz głową – kółko kreatywnego myślenia dla klasy VII b, czwartek 14.40, s 202

8. Rusz głową – kółko kreatywnego myślenia dla klasy III A, wtorek 14.40, s. 202

9. "W świecie matematyki" - zajęcia z konkursu Urzędzu Miasta dla klas SP (terminy odbywania się - informacja u nauczyciela) 

10.„Uczeń z pasją” - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasa 7a/7b poniedziałek godzina 15.35-16.20, sala 104

  

FIZYKA

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu Uczeń z Pasją, dla klas 7 SP, grupa I, poniedziałki 12.50-13.35 (co dwa tygodnie), s 205

1. Zajęcia dydaktywnocz-wyrównawcze w ramach projektu Uczeń z Pasją dla klas 7 SP, grupa II, środa 8.55-9.40 s. 205 (co dwa tygodnie)

 CHEMIA

1. Zajęcia wyrównawcze w ramach projektu Uczeń z pasją: co dwa tygodnie, środa dla klas VII, 15,35 s. 205

ARTYSTYCZNE

 1. „Mała Pracownia Plastyczna”, zajęcia dla klas IV-VII SP, środa 16.30-17.15 (s.. 101)
 2. „Koło Młodego Muzyka”, zajęcia dla klas 4-8 SP, środa 15.35-16.20 (s.206)
 3. „Śpiew i ruch przy muzyce”, zajęcia dla klas I-III SP, wtorek 15.35-16.20 (s.206)
 4. „Performing English” – koło artystyczno-językowe dla klas II SP, czwartek 16.25-17.10, s. 108
 5. „Mali Artyści” dla klas I-III SP, środa 15.35-16.20, s. 101

 

PROGRAMOWANIE:

 1. Nauka programowania kl. 2b wtorek 16.30-17.15 s. 207 (co 2 tygodnie)
 2. Nauka programowania kl. 2a piątek 13.45-14.30 s. 207 (co 2 tygodnie)

 

ZAJĘCIA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA/SPECJALISTYCZNE:

 1. „Pokonujemy trudności” dla klas 4b i 4c, poniedziałek co dwa tygodnie, 9.50-10.35, gabinet pedagoga
 2. „Rozwijanie umiejętności społecznych”
 3. „Nasze spotkania – jak sobie radzić z trudnościami”
 4. „Warsztaty integracyjne”
 5. "Doskonalimy pamięć i koncentrację" 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

1. ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO "uCZEŃ Z PASJĄ"  - zajęcia dla klas 7.8 SP i 3 GIM ( szczegóły wkrótce)

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe. Uczeń z pasją - terminy ustalane indywidualnie.

 

INNE:

 1. Szkolny Wolontariat (spotkania według potrzeb, terminy podawane na bieżąco) gabinet pedagoga dla klas 6-8 SP i 3GIM
 2. Szkolny Klub Sportowy SKS (sala gimnastyczna) piłka siatkowa dla klas 8SP i 3 GIM, środa 15.30-17.00
 3. Szkolny Klub Sportowy SKS piłka siatkowa dla klas 5-7 SP, poniedziałek 15.20-16.20, piątek 7.15-8.00
 4. Spotkania Samorządów Uczniowskich (spotkania według potrzeb, podawane na bieżąco) s.201
 5. Klub Miłośników Filmu QULSEANS (spotkania według potrzeb, podawane na bieżąco) s.201
 6. Spotkania w ramach innowacji pedagogicznej: „Drogowskazy do wymarzonego zawodu” (terminy podawane na bieżąco)
 7. Koło dziennikarskie (szkolna gazetka), dla chętnych, piątek 14.40, s. 203
 8. Koło teatralne "Lubię scenę", dla klas 5 i 6, czwartek 16.30- 17.10
 9. "Szanuj każdego jak siebie samego" - zajęcia z konkursu Urzędu Miasta dot. tolerancji i antydyskryminacji dla klas 7,8 SP i 3 GIM

 

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE:

Akrobatyka/ mała sala gimnastyczna - 17.15 - 18.00

Judo/ mała sala gimnastyczna

  - wtorek  i czwartek:    17.00 – 17.45 grupa   5 – 8 lat, 17.45 – 18.40 grupa 8 – 10 lat, 18.40 – 20.00  grupa 11 – 15 lat

Karate/ mała sala gimnastyczna

 -  środa 16.20 – 18.20, piątek 17.00 – 19.00 – mała sala gimnastyczna

Tenis/ hala (dzieci 6 – 11 lat)

- poniedziałek 16.30 – 19.00

Tenis/ Spiro / hala

- piątek 17.00 – 19.00

Piłka nożna UKS SMOKI/hala

- wtorek 17.00 - 19.30 grupa 6-9 lat

- środa 17.00 – 19.00 grupa od 10 lat

- sobota 8.00 – 10.00 grupa 5 -6 lat

Hajdasz/ sala 110

- wtorek 16.25 – 17.10, tel. 513091910

Język angielski/sala 07, (kl. I - III)

- poniedziałek i środa 15.35 – 17.20 , wtorek i czwartek 16.30 – 17.20

Harcerze/ harcówka

- wtorek 16.30 – 18.00 Zuchy (kl. I-III), czwartek 17.15 – 18.45 Harcerze

Rodzice uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostali poinformowani pisemnie o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz o wymiarze godzin.

Początek strony