dziennik elektroniczny2

A- A A+

 

Rodzice uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostali poinformowani pisemnie o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz o wymiarze godzin.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ROK SZKOLNY 2022/2023

* informacja o terminach zajęć u nauczyciela prowadzącego

L.p.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Klasa

1

Co nam w duszy gra

p. D.Kasztelan

1a

2

Bawimy się matematyką

p. N.Urbańska-Karwacka

b

3

Matematyczne łamigłówki

p. S.Gurdziel

1c

4

Spotkania młodych aktorów

p. J.Przewożna

2a

5

Koło wesołej matematyki

p. M.Urban

2b

6

Z muzyką mi do twarzy

p. M.Okupniak

2c

7

Matematyka jest wszędzie

p. M.Król

3a

8

Bawimy się w teatr

p. E.Sudoł

3b

9

Mały artysta

p. Rachuta

3c

10

Na sportowo bardzo zdrowo

p. E Stelmaszyk

2c

11

Na sportowo bardzo zdrowo

p. E Stelmaszyk

6a chłopcy

12

Cudze chwalicie, swego nie znacie

p. S Chudziak

6b

13

Gry i zabawy sportowe na wesoło

p. B Tuczyńska

2a,2b

14

Gry i zabawy sportowe

p. D.Jurkowska

8a

15

Klub młodego germanisty

p. A.Stoleblak-Banacka

7b

16

Magia słów

p. M.Bernaciak

4b, 5b

17

Myślę, więc jestem

p. E.Schober

8a

18

Na latawcach wyobraźni

p. J.Kołaczyńśka

3a

19

Z fizyką łatwiej zrozumiesz świat

p. B.Szychowska

8a,b,c

20

Grupa rytmiczna

p. A.Telecka

2a,2c,1b

21

Spotkania z chemią

p. D.Orzechowska

8c

22

Strefa matematycznego bystrzaka

p. A.Wiorek

5a

23

Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz

p. J.Kołaczyńska

8d

24

Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień

p. D.Borowicz

5a

25

Zespół wokalny

p. A.Telecka

4a,c, 5b, 6b

26

Złap byka za rogi

p. S.Chudziak

3c

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/23

1. Innowacja pedagogiczna: My i media - więcej informacji tutaj

2. Szkoła Promująca Zdrowie - informacje dot.projektu realizowanego od 2010 roku tutaj

3. BohaterOn - włącz historię (szczegóły tutaj a informacja o realizowanym projekcie w szkole u p. E.Klonowskiej-Praczyk)

4. Projekt ZUS (II semestr) informacja tutaj i u p. E.Klonowskiej - Praczyk

5. Tydzień Karier - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 17-20 października 2022r. dla klas 4-8.

6. Laboratoria Przyszłości informacja tutaj, etapy realizacji projektu w szkole w zakładce tutaj

7. Innowacja pedagogiczna: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - CHROŃMY ŚRODOWISKO NATURALNE” informacja tutaj

8. Program ESA-NASK informacja tutaj

9. Międzykulturowe warsztaty intergracyjne w szkole podstawowej oraz zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach środków UNICEF dla Miasta Poznań 2022r.

10. Projekt zajęć: "Szczęscie jest wyborem" (marzec-maj 2023r.w ramach środków UNICEF dla Miasta Poznań 2023r. więcej tutaj

11. Współpraca ze szkołą Strahoninec w Chorwacji więcej informacji tutaj

12. Współpraca z CREO i zajęcia rozwijanące umiejętności tworzenia kampanii społecznych. (więcej tutaj i tutaj)

 

DODATKOWE ZAJĘCIA:

1. ORI - nauka języka polskiego dla obcokrajowców.

2. PROGRAM ZAJĘĆ: "Przez zabawę do matematyki" z konkursu Urzędu Miasta na zajęcia dodatkowe.

3. Zajęcia specjalistyczne z dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zajęcia z programu profilaktyki uzależnień.

5. Spotkania Wolontariatu Szkolnego i Samorządu Uczniowskiego.

6. Zajęca wyrównawcze i dydaktyczno-wyrównawcze.

 

Początek strony