dziennik elektroniczny2

A- A A+

 

Rodzice uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostali poinformowani pisemnie o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz o wymiarze godzin.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ROK SZKOLNY 2023/2024

* informacja o terminach zajęć u nauczyciela prowadzącego

L.p.

Nazwa zajęć

Prowadzący

klasa

1

„Ekolog i młody badacz przyrody”

p. Klonowska-Zahorska

4b

2

„Nie taki polski straszny, jak go malują”

p. Chudziak

7b

3

„Złap byka za rogi”

p. Chudziak

5a

4

„Gry i zabawy sportowe na wesoło”

p. Tuczyńska-Korcz

2b

5

„Fizyka z pasją”

p. Szychowska

7a

6

„Twórcze dzieciaki”

p. Król

1a

7

„Na latawcach wyobraźni”

p. Kołaczyńska

3b

8

„Lubię matematykę”

p. Woźniewicz

5c

9

„Pomaluj świat”

p. Przewoźna

3a

10

„Spotkania młodych aktorów”

p. Przewoźna

3a

11

„Zabawy z językiem angielskim”

p. Hein

1c

12

„Zespół wokalny”

p. Telecka

4c

13

„Rytmika”

p. Telecka

6b

14

„Myślę, więc jestem”

p. Schober

4a

15

„Potęga umysłu”

p. Wiorek

6a

16

„Na sportowo- bardzo zdrowo”

p. Stelmaszyk

2c

17

„Mali artyści”

p. Sudoł

1b

18

„Rytmika”

p. Telecka

2a

19

„Na latawcach wyobraźni”

p. Kołaczyńska

5b

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/24

1. Innowacja pedagogiczna: My i media - więcej informacji tutaj

2. Szkoła Promująca Zdrowie - informacje dot.projektu realizowanego od 2010 roku tutaj

3. BohaterOn - włącz historię (szczegóły tutaj a informacja o realizowanym projekcie w szkole u p. E.Klonowskiej-Praczyk)

4. Projekt ZUS informacja tutaj i u p. E.Klonowskiej - Praczyk

5. Tydzień Karier - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów dla klas 4-8.

6. Laboratoria Przyszłości informacja tutaj, etapy realizacji projektu w szkole w zakładce tutaj

7. Innowacja pedagogiczna: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - CHROŃMY ŚRODOWISKO NATURALNE” informacja tutaj

8. Program ESA-NASK informacja tutaj

9.. Współpraca z CREO i zajęcia rozwijanące umiejętności tworzenia kampanii społecznych. (więcej tutaj i tutaj)

10. Spotkania z absolwentami szkoły.

11. Ogólnopolski projekt edukacyjny: "Polak ma essę" tutaj

 

DODATKOWE ZAJĘCIA:

1. ORI - nauka języka polskiego dla obcokrajowców.

2. PROGRAM ZAJĘĆ Z KONKURSU NA ZAJĘCIA DODATKOWE Z URZEDU MIASTA:

a. "Z matematyką za pan brat:" , prowadząca p. Wiorek

b. "Warsztaty rękodzieła - twórcze działania", prowadząca p. Klonowska-Praczyk

3. Zajęcia specjalistyczne z dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zajęcia z programu profilaktyki uzależnień.

5. Spotkania Wolontariatu Szkolnego i Samorządu Uczniowskiego.

6. Zajęca wyrównawcze i dydaktyczno-wyrównawcze.

 

Początek strony