dziennik elektroniczny2

A- A A+

2020/2021 

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/ 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na krzyżówkę o tematyce związanej z Patronem naszej szkoły.

Postanowienia regulaminowe.

Cele:

- promowanie sylwetki Józefa Kostrzewskiego,

- wzbogacenie wiedzy uczniów na temat patrona szkoły.

Zasady udziału w konkursie:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu,

- uczniowie wykonują pracę indywidualnie lub zespołowo (2-5 osób)

- uczniowie opracowują krzyżówkę w dwóch wersjach:

1) krzyżówka z przeznaczeniem do rozwiązana, z poleceniami do haseł i z wyróżnionym hasłem głównym (JÓZEF KOSTRZEWSKI) wykonana na komputerze lub ręcznie.

2) krzyżówka rozwiązana, z poleceniami do haseł i z wyróżnionym hasłem głównym (JÓZEF KOSTRZEWSKI) wykonana na komputerze lub ręcznie.

Hasła, które będą występowały w krzyżówce powinny mieć tematykę związaną z życiem i pracą Patrona.

- o rodzaju krzyżówki (np. panoramiczna, tradycyjna, jolka) decyduje uczestnik,

- hasła do krzyżówki powinny mieć formę rzeczownika w mianowniku,

- krzyżówki mogą być wykorzystane w celach edukacyjnych przez nauczycieli.

Kryteria oceny:

- poprawność merytoryczna i językowa,

- estetyka i pomysłowość wykonania.

Termin:

- podpisane prace należy dostarczyć do szkoły lub przesłać w formie elektronicznej do 2 marca 2021r.,

- ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2021r.

Nagrody:

- uczestnicy konkursu otrzymają +10 punktów z zachowania oraz nagrody niespodzianki,

- prace zostaną umieszczone na gazetce w holu szkoły.

Gdzie szukać informacji – przydatne linki:

http://www.old2.muzarp.poznan.pl/wystawy/czasowe/wczesniejsze/2009-2/jozef-kostrzewski-najwybitniejszy-archeolog-polski-xx-wieku/

 http://www.weglewo.pl/jmla25/prof-kostrzewski

https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2461452,Jozef-Kostrzewski-%e2%80%93-profesor-od-Biskupina

Początek strony