dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

 ZAKRES DZIAŁAŃ PSYCHOLOGA

Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. Spotyka się z pojedynczymi uczniami, ale także realizuje warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły. Psycholog w szkole pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia.

Psycholog może pomóc, jeżeli:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz dogadać się z kolegami/koleżankami,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, która jest dla Ciebie ważna.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie warunki nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć wygadania się, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
Początek strony