dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

PRACA PEDAGOGÓW  

mgr Angelika Krause
mgr Anna Maciejewska


Prowadzimy zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi trudności w nauce, a także rozmowy z dziećmi zgłaszającymi się ze swoimi problemami. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami naszej szkoły w celu diagnozy sytuacji i potrzeb uczniów. Współpracujemy też z instytucjami takimi jak MOPR, policja, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, straż miejska oraz Centrum Doradztwa Zawodowego w Poznaniu. Zajmujemy się organizowaniem pomocy dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej np. stypendia szkolne, dożywianie (śniadania, obiady), podręczniki. Wraz z uczniami gimnazjum działamy w ramach wolontariatu szkolnego (praca z dziećmi niepełnosprawnymi z Domu Pomocy Społecznej, zbiórki na schronisko dla zwierząt, hipoterapia, kiermasz świąteczny, wyjścia na kręgle i do opery). Organizujemy też konkursy wiedzy dla uczniów naszej szkoły (np. konkurs wiedzy o uzależnieniach dla uczniów gimnazjum oraz konkurs profilaktyczny dla szkoły podstawowej „Zdrowym być to zdrowo żyć”).
Początek strony