dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści


PRACA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Angelika Krause

Katarzyna Dobrochowska-Łopuch

Marzena Bernaciak

Pedagog szkolny to osoba współpracująca z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami. Wspiera, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, wskazuje możliwości rozwiązania trudnych sytuacji. 

Do zadań pedagoga należy:

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (prowadzenie zajęć profilaktycznych, organizacja konkursów, pogadanek)
5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6) współpraca z instytucjami wspierającymi (policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, strażą miejską, MOPRem, Radą Rodziców, CDZDM);

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (organizowanie różnych form wsparcia- od pomocy w zorganizowaniu dożywiania po organizację koncertów charytatywnych).

Drogi Rodzicu, Drogi Uczniu- przyjdź do nas jeśli:

- potrzebujesz porady;

- chcesz podzielić się swoimi obawami;

- chcesz opowiedzieć o swoich radościach i sukcesach;

- masz pomysł, którym chcesz się podzielić;

- szukasz pomocy w rozwiązaniu trudnej dla Ciebie sytuacji / konfliktu.

Najważniejsze jest dla nas dobro uczniów i ich rodzin. W naszej pracy staramy się uczyć tego, co czyni życie naprawdę wartościowym. Dlatego też od kilkunastu lat prowadzimy Szkolny Wolontariat.

 


PRACA PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

 

Ludmiła Pogodska

Magdalena Nakoneczna

 

ZAKRES DZIAŁAŃ PSYCHOLOGA

Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. Spotyka się z pojedynczymi uczniami, ale także realizuje warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły. Psycholog w szkole pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia.

Psycholog może pomóc, jeżeli:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz dogadać się z kolegami/koleżankami,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, która jest dla Ciebie ważna.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie warunki nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć wygadania się, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,


Warto zapoznać się z krótkimi filmami Fundacji Dzieci Niczyje o metodach wychowawczych: 

http://fdn.pl/co-zamiast-klapsa-film-dla-rodzicow-0

http://www.youtube.com/watch?v=7KlEt2jbl0g&feature=relmfu CIEKAWOSTKI DLA UCZNIÓW

Przydatne linki:

Zajmij stanowisko w sprawie przemocy szkolnej i dyskryminacji innych uczniów. Twój sprzeciw może komuś pomóc.

   http://www.youtube.com/watch?v=nWJut7KQhI4&feature=related   

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

http://www.116111.pl/ 

Początek strony