dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

 ZAKRES DZIAŁAŃ PSYCHOLOGA

Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. Spotyka się z pojedynczymi uczniami, ale także realizuje warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły. Psycholog w szkole pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia.

Psycholog może pomóc, jeżeli:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz dogadać się z kolegami/koleżankami,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, która jest dla Ciebie ważna.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie warunki nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć wygadania się, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,

 

Ludmiła Pogodska

Poniedziałek 8:00 - 11:30

Wtorek 8:30 - 13:00

Środa 11.00 - 15:30

Czwartek 10:30 - 15:00

Piątek 8:00 - 13:00

 


 

 PRACA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Angelika Krause

Zuzanna Rychlewska

 

Pedagog szkolny to osoba współpracująca z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami. Wspiera, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, wskazuje możliwości rozwiązania trudnych sytuacji. 

Do zadań pedagoga należy:

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (prowadzenie zajęć profilaktycznych, organizacja konkursów, pogadanek)
5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6) współpraca z instytucjami wspierającymi (policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, strażą miejską, MOPRem, Radą Rodziców, CDZDM);

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (organizowanie różnych form wsparcia- od pomocy w zorganizowaniu dożywiania po organizację koncertów charytatywnych).

Drogi Rodzicu, Drogi Uczniu- przyjdź do nas jeśli:

- potrzebujesz porady;

- chcesz podzielić się swoimi obawami;

- chcesz opowiedzieć o swoich radościach i sukcesach;

- masz pomysł, którym chcesz się podzielić;

- szukasz pomocy w rozwiązaniu trudnej dla Ciebie sytuacji / konfliktu.

Najważniejsze jest dla nas dobro uczniów i ich rodzin. W naszej pracy staramy się uczyć tego, co czyni życie naprawdę wartościowym. Dlatego też od kilkunastu lat prowadzimy Szkolny Wolontariat. 


Warto zapoznać się z krótkimi filmami Fundacji Dzieci Niczyje o metodach wychowawczych: 

http://fdn.pl/co-zamiast-klapsa-film-dla-rodzicow-0

http://www.youtube.com/watch?v=7KlEt2jbl0g&feature=relmfu CIEKAWOSTKI DLA UCZNIÓW

Przydatne linki:

Zajmij stanowisko w sprawie przemocy szkolnej i dyskryminacji innych uczniów. Twój sprzeciw może komuś pomóc.

   http://www.youtube.com/watch?v=nWJut7KQhI4&feature=related   

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

http://www.116111.pl/ 

Początek strony