dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

 

"DROGOWSKAZY DO WYMARZONEGO ZAWODU" - przewidziana na lata 2017-2020

autorzy: Anna Kowalewska-Skorupa, Elżbieta Klonowska-Praczyk, Olga Twarda

Zamysł wprowadzenia innowacji poprzedzony został dobrą praktyką związaną z poprzednią innowacją zrealizowaną na terenie Gimnazjum 66 w latach 2014-2017 pt.: ”Kamera i flesz – spotkania z filmem i fotografią”, projektem unijnym finansowanym z programu PO WER pt.: ”Twarzą w twarz” zrealizowanym w roku 2016 w Zespole Szkół nr 1 oraz z diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów. Ponadto autorzy innowacji wychodząc naprzeciw wyzwaniom nowej podstawy programowej połączyli wspomniane doświadczenia ze zmianami w organizacji poszczególnych etapów kształcenia i stworzyli spójny plan wszechstronnego przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodu. W ramach poprzedniej innowacji i realizacji projektu: „Twarzą w twarz” uczniowie praktycznie, w formie warsztatowej, poznawali tajniki zawodów związanych z pracą w telewizji i filmie oraz doskonalili umiejętności językowe i spotkało się to z dużym uznaniem z ich strony. Z przeprowadzonej ewaluacji wynikało, że działania zaproponowane w ramach projektów pozwoliły poznać zawody od kuchni i zdobyć nowe doświadczenia w sposób ciekawy, wartościowy i nowoczesny.

CEL GŁÓWNY:

Rozwijanie postawy przedsiębiorczości wraz z doskonaleniem praktycznych umiejętności językowych i doskonalenie kompetencji miękkich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • poznanie cech i umiejętności człowieka przedsiębiorczego,
  • tworzenie elementów biznesplanu
  • rozwijanie znajomości języka angielskiego ukierunkowane na umiejętności porozumiewania

się w życiu zawodowym,

  • udział w przedsięwzięciach społecznych pozwalających rozwinąć przedsiębiorczość uczniów,
  • stosowanie w praktyce podstawowych zasad organizacji pracy (ustalanie celu, planowanie,

podział zadań),

  • poznanie specyfiki i środowiska pracy wybranych zawodów
  • przygotowanie uczniów do pełnienia roli klienta urzędu
  • rozwijanie kompetencji miękkich: współpracy w grupie, inicjatywy, komunikatywności,

kreatywności itp.

Początek strony