dziennik elektroniczny2

A- A A+

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia - w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest dokumentem przełomowym, który głosi niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej - niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. Dostępny w ponad 500 językach, jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”,

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”.

10 grudnia, obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, stał się okazją do przypomnienia całej społeczności uczniowskiej o prawach i obowiązkach każdego młodego człowieka.

Zorganizowana została gazetka pod hasłem „Prawa Człowieka = Prawa Dziecka”. Celem wystawy było zwrócenie uwagi uczniom na różnorodność praw w szczególności na prawa fundamentalne, utrwalenie zdobytych wiadomości na temat generacji praw człowieka. Prawa człowieka zapewniają równość i bezpieczeństwo, a także swobodę w podejmowaniu decyzji. Człowiek żyjący w świadomości, że jego życie jest chronione potrafi stawiać sobie inne cele, dążyć do samorealizacji bez lęku o każdy kolejny dzień. „Prawo nie jest czymś, co ktoś może Ci dać. To coś, czego nikt nie może Ci odebrać”.

 

IMG-20231219-WA0006
IMG-20231219-WA0007
IMG-20231219-WA0005
IMG-20231219-WA0002
IMG-20231219-WA0003
IMG-20231219-WA0004
IMG-20231219-WA0001
Początek strony