dziennik elektroniczny2

A- A A+

Szanowni Państwo,

informujemy, że do świetlicy szkolnej można zapisać uczniów klas I-III, których rodzice/prawni opiekunowie nie mają możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przed lekcjami lub/i po lekcjach ze względu na pracę zawodową. Rekrutacja do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy oraz Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej dostępne są w zakładce Dokumenty. Regulamin świetlicy znajduje się w zakładce Świetlica. Wypełnione i podpisane zgłoszenia proszę umieszczać od dnia 29 sierpnia w skrzynce znajdującej się przy dyżurce szkoły. Od godziny 10.00 w dniu 29 sierpnia 2022r. druki będą dostępne również w dyżurce szkoły.

upowaznienie i karta zgłoszenia tutaj

regulamin tutaj

Początek strony