dziennik elektroniczny2

A- A A+

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego,

do grup wiekowych klas:

4 - 6

7 - 8

Celem konkursu jest:

  1. Zachęcenie młodych ludzi do refleksji na temat przyszłości Ziemi.
  2. Pobudzenie do stałych działań na rzecz środowiska naturalnego.
  3. Zachęcenie do podjęcia zmian na rzecz poprawy stanu planety.
  4. Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów.
  5. Rozwianie zainteresowań plastycznych uczniów, oraz doskonalenie ich sprawności manualnej.
  6. Rozwijanie twórczej wyobraźni.

Temat pracy: Moje środowisko za 100 lat”

Zastanów się jak wyglądać będzie planeta przyszłości, w przypadku braku podjęcia stosownych działań rozwiązania problemów ekologicznych (ludzie w maskach, brak wody, drzew, zwierząt, hałdy śmieci itp.).

Wybierz się w podróż wyobraźnią w przyszłość i spróbuj to wyrazić poprzez pracę plastyczną.

Technika pracy: praca barwna - malarstwo , pastele lub kolaż (połączenie co najmniej dwóch technik plastycznych, praca płaska lub półpłaska

Format pracy: A 3 lub A 4 na sztywnym podłożu (kartka z bloku technicznego)

Każda praca powinna być podpisana:

- imię i nazwisko dziecka

- klasa i wiek dziecka

Termin składania prac: do 6 grudnia 2019

Prace konkursowe proszę przekazać Danucie Żerdzickiej (nauczyciel plastyki)

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie.

Początek strony