dziennik elektroniczny2

A- A A+

Poznań, 24 kwietnia 2019 r.

SP57.401.7.2019

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 57

im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU  25 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły trwającym od dnia 8 kwietnia 2019,  nie jestem w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiłam do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniu 25 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniu 25.04.2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Zawieszenie zajęć wiąże się z brakiem możliwości przyjęcia wszystkich dzieci pod opiekę szkoły w dniu 25 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania dzieci  w szkole w tych dniach.

Wobec tego uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia dydaktyczne w dniu 25  kwietnia 2019 r. W tym  dniu czynna będzie świetlica w godzinach 7.00-17.00. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla określonej liczby dzieci.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Z poważaniem,

Elżbieta Zarębska

Początek strony