dziennik elektroniczny2

A- A A+

KONKURS PLASTYCZNY

"ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA"

 

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym
 z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów 
z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
forma – dowolna zarówno płaska, jak 
i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
praca ma wykonana samodzielnie przez autora;
udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

Kryteria oceny prac:

zgodność pracy z tematem konkursu,
oryginalność/kreatywność,
walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.


Szkoła/placówka powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 10 stycznia 2018r. Uwaga - zgłoszenia do konkursu wyłącznie za pośrednictwem szkół/ placówek! Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace.

W Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu koordynatorami konkursu są panie Danuta Żerdzicka i Joanna Kołaczyńska. Do 9 stycznia  2018 r. uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do koordynatorów. Termin składania prac w szkole do 27 lutego 2018r.

W przypadku zgłoszenia do konkursu większej ilości prac zostanie przeprowadzony etap szkolny konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

                                                                                            

     Danuta Żerdzicka

                                                                                                                 Joanna Kołaczyńska

Początek strony