dziennik elektroniczny2

A- A A+

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Nazwa placówki

Forma pomocy

Kontakt

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dla uczniów (pomoc w sytuacji niepowodzeń szkolnych, wad wymowy, trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania, wsparcie dla uczniów wybitnie zdolnych)

ul. Słowackiego 54/56, Poznań

tel. 61 639 76 65

www.ppp1.poznan.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Młodzieży z Autyzmem

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

ul. Słowackiego 54/56, Poznań

tel. 61 639 76 66

www.ppp1.poznan.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Pomoc psychologiczna dla rodzin, wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych

ul. Cześnikowska 18, Poznań

tel. 61 646 33 44

www.mopr.poznan.pl

MOPR Filia Jeżyce

Wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej

ul. Sienkiewicza 22, Poznań

tel. 61 878 18 88

Centrum Interwencji Kryzysowej

Interwencyjna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna i socjalna dla mieszkańców Poznania znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w związku z: przemocą w rodzinie, uzależnieniem, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, kryzysami osobistymi, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi (m.in. doświadczającym straty osób bliskich). Poradnictwo i pomoc prawna w zakresie redagowania pism procesowych, urzędowych.

ul. Niedziałkowskiego 30, Poznań

tel. 61 835 48 65

http://www.mcik-poznan.cop.pl/

Ogólnopolskie telefony zaufania dla dzieci i młodzieży:

 

116 111 - całodobowy, bezpłatny i anonimowy Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. (www.116111.pl)

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20. (www.brpd.gov.pl)

800 080 222 - całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli Fundacji Itaka (www.liniadzieciom.pl)

22 192 88 oraz 667 147 738 - Młodzieżowy Telefon Zaufania czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00

Ogólnopolskie telefony zaufania dla dorosłych:

 

116 123 - Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym – codziennie godziny 14:00 – 22:00 (www.116123.edu.pl)

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci (www.800100100.pl)

800 120 002 - Ogólnopolska Niebieska Linia (www.niebieskalinia.pl)

22 654 40 41 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka (www.stopdepresji.pl)

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologów. Poniżej udostępniamy numery telefonów i adresy mailowe instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych gotowych do udzielania wsparcia psychologicznego osobom szczególnie tego potrzebującym.

www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-psychologiczne-skorzystaj-z-porad-specjalistow,145073.html

 

KIEDY JEST WSKAZANA KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA?

Jeśli obserwują Państwo u dziecka następujące objawy (występujące prawie codziennie, trwające dłużej niż dwa tygodnie):

- obniżenie nastroju, płaczliwość, przygnębienie;

- nasilające się zachowania agresywne, destrukcyjne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie) i buntownicze; wzrastającą drażliwość;

- zaburzenia koncentracji uwagi i trudności z zapamiętywaniem;

- spadek osiągnięć, niechęć do podejmowania codziennych obowiązków: dziecko nie chce wstawać, nie chce uczestniczyć w lekcjach, przestaje odrabiać zadania, nie chce nawet wyjść z pokoju;

- wycofuje się z kontaktów międzyludzkich, reaguje wrogością na próbę zbliżenia (czasami jedynym „przyjacielem” pozostaje komputer/ telefon, z którym spędza bardzo dużo czasu);

- ograniczenie albo rezygnację z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały przyjemność;

- spadek energii, sygnalizowanie intensywnego zmęczenia, pojawiającego się już rano i niezmniejszające się w wyniku snu lub odpoczynku;

- zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, spowolnienie lub wręcz pobudzenie aktywności ruchowej, problemy ze snem (np. poranne wybudzenia), zaniedbywanie higieny osobistej (istotna jest zmiana w zachowaniu dziecka);

- depresyjne myślenie (dziecko mówi o sobie, że jest beznadziejne, gorsze od innych, stwierdza, że wszystko jest bez sensu), negatywny stosunek do przyszłości, nadmierne poczucie winy.

Początek strony