dziennik elektroniczny2

A- A A+

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57

rok szkolny 2023/24

 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:    4.09.2023r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:    23.12 - 31.12.2023r.

3. Termin ferii:                              12.02-25.02.2024r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna:  28.03 – 02.04.2024r.

6.

8. Zakończenie zajęć szkolnych:    21.06.2024r.           

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2,3 listopada 2023r.; 2, 14,15,16,17,31 maja 2024r.

 I półrocze – 04.09.2023 r. – 21.01.2024 r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych: 04.09.2023r.

Zebrania organizacyjne dla rodziców: 13.09.2023r.(klasy 2a, 2c, 3b) i 14.09.2023r.(pozostałe klasy)

Konsultacje dla rodziców:        25.10.2023r. (klasy 1b, 2a, 2c, 3b) i 26.10.2023r. (pozostałe klasy)

Konsultacje dla rodziców:  14.12.2023r. (wszystkie klasy)

Zebrania dla rodziców:  17.01.2024r. (klasy 1b, 2a, 2c, 3b) i 18.01.2024r. (pozostałe klasy)

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania: 14.12.2024 r.

Podanie ocen śródrocznych: 02.01.2024 r.

II półrocze  - 22.01.2024r. - 21.06.2024 r.

Konsultacje dla rodziców: 20.03.2024r (klasy 1b, 2a, 2c, 3b) i 21.03.2024r. (pozostałe klasy)

Zebrania dla rodziców i konsultacje:   16.05.2024r. (wszystkie klasy)

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania: 16.05.2024 r.

Podanie ocen rocznych i końcowych: 04.06.2024 r.

   
Początek strony