dziennik elektroniczny2

A- A A+

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Judo : wtorek 17.00 – 19.00, czwartek 17.00 – 19.00  - mała sala

Karate: środa 16.00 – 18.00, piątek 17.00 – 19.00 - mała sala

Harcerstwo: środa 18.00 – 19.30, czwartek 17.00 – 18.30 - harcówka

Szachy: czwartek 16.15 - sala 107

Piłka nożna UKS: wtorek 16.30-19.30 (od 5 – 14 lat),  środa 17.00 – 19.00, niedziela 9.00 – 15.00 - duża sala

Tenis poniedziałek od 16.00 – 19.00, „Podnieś głowę” p. Kafarska: od 17.00 – 18.00 – od października – duża sala

Hajdasz, zajęcia taneczne: wtorek 16.15 – 17.00 – mała sala

Zajęcia z gimnastyki sportowej/akrobatyka: (Rada Osiedla): poniedziałek 1 grupa: 16.30 –17.30 druga grupa 17.30-18.30- od 25.09, mała sala

Koło  Plastyczne, p. Danuta Żerdzicka: środa 16.15 – 17.00, sala 101

Koło Młodego Muzyka, p. Elżbieta Witczak: środa 16.15 – 17.00, sala 206

Koło Wesołej Matematyki, p. Magdalena Urban: wtorek 15.25 – 16.10 dla klas 3 sp,

Edukacja medialna „MegaMisja” dla uczniów zapisanych do świetlicy: wtorek 8.50,

czwartek 8.50

Szkolne Koło Teatralne „Teatr Młodszy”, p. Diana Biegańska: czwartek 16.20 – 18.00, sala 200

Tenis stołowy, p. Daria Borowicz: środa 15.25 - 16.10

Piłka siatkowa dla klas 5-7, p. Stelmaszyk: czwartek 8.00 – 8.45

SKS – sekcja siatkówki dla klas 2 i 3 gimnazjalnych , p. Tuczyńska, p. Jurkowska: czwartek 15.25- 16.10 – duża sala

Koło Matematyczne dla klas 3 gimnazjalnych, p. Elantkowska: środa 8.00 – 8.45 sala 202

Koło Geograficzne, przygotowanie do konkursu geograficznego, p.Zmuda: środa 15.25 – 16.10, sala 203

Rodzice uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostali poinformowani pisemnie o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz o wymiarze godzin.

Początek strony