dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

 

2.    O  promocji zdrowia

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 1  od wielu lat czynili starania o włączenie nas do Wojewódzkiej Sieci SzPZ. Cel swój osiągnęliśmy. Po odbyciu tzw. okresu kandydackiego i spełnieniu wszystkich warunków w maju 2008 roku  otrzymaliśmy CERTYFIKAT i zaszczytny tytuł: „Szkoły Promującej  Zdrowie”.

 

Przedmiotem naszych marzeń jest to, aby szkoła stała się w pełni zdrowa, „uśmiechnięta" do której uczniowie będą chodzić z radością. Szkoła nie może wiązać się tylko z uciążliwą  pracą, lecz z przygodą, rozrywką, odkrywaniem nowych, interesujących spraw. Uczeń powinien stosować zasady higienicznego trybu życia, w czystym i zdrowym środowisku  wiążąc naukę i pracę z urozmaiconym wypoczynkiem, co jest szczególnie ważne   w młodszym wieku szkolnym.

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej. Pragniemy aby nasi uczniowie cenili zdrowie :

 -fizyczne - bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu. 
- psychiczne - bo zapewnia dobre samopoczucie.
- zdrowie społeczne - bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi. 
- zdrowie duchowe - bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas.

Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.

Nasze pierwsze nieśmiałe kroki na drodze do promocji zdrowia przerodziły się w działania zdecydowane, konsekwentne, pełne optymizmu i wytrwałości, nacechowane holistycznym podejściem do zdrowia

Cel nadrzędny, jakim kierowaliśmy się od samego początku naszej pracy to:

 

„Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”.

Początek strony