dziennik elektroniczny2

A- A A+

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty.  

W czasie trwania roku szkolnego może być modyfikowany i uzupełnianyo inicjatywy uczniów, aktualne konkursy i akcje związane z jego działalnością.

 

Działania organizacyjne:

 1. Wybory do SU
 2. Opracowanie planu pracy SU
 3. Powołanie przedstawicieli/kierowników sekcji /RadySU
 4. Spotkania z Dyrekcją
 5. Udział w RP
 6. Opieka nad gazetką SU
 7. Życzenia okolicznościowe
 8. Dbanie o pozytywną atmosferę wśród społeczności szkolnej

Działania w ramach sekcji charytatywnej:

 1. Organizacja imprez przy wsparciu RR i współpraca z Wolontariatem
 2. Wsparcie akcji: „Góra Grosza”
 3. Inne akcje charytatywne/pomocowe

Działania w sekcji integracyjnej:

 1. Gimbatalia – ogólnorozwojowy ranking klas
 2. Prowadzenie KMF Gimseans
 3. Spotkania z ciekawymi ludźmi
 4. Dzień Sportu – współorganizacja z nauczycielami wychowania fizycznego

Działania w ramach sekcji dziennikarskiej:

 1. Redagowanie „Gimzetki” oraz aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły/promocja Gimzetki w środowisku lokalnym
 2. Wywiady z absolwentami, uczniami osiągającymi sukcesy i nauczycielami.
 3. Prowadzenie fanpage: „Kamera i flesz – spotkania z filmem i fotografią”
 4. Ankiety dot. aktualnych interesujących społeczność szkolną tematów
 5. Konkursy wewnątrzszkolne i inne
 6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Działania w ramach sekcji kulturalno-rozrywkowej:

 1. Wiosenny Talent Show
 2. Gala Plebiscytu: Józefy 2018
 3. Organizacja dyskotek
 4. Opieka nad sprzętem podczas apeli i imprez szkolnych
 5. Słodkie kiermasze – zbiórka funduszy na potrzeby SU
 6. Inne akcje i imprezy rozrywkowe
Początek strony