dziennik elektroniczny2

A- A A+

VIII.DOKUMENTACJA:

  1.  W formie bieżącej ewaluacji projektu

•  wystawy

•  dokumentacja zdjęciowa

•  informacje na szkolnej stronie  internetowej, debaty

•  happeningi

•  artykuły w gazetce osiedlowej

•  prezentacje i prezentacje multimedialne

•  foldery, albumy informujące o stanie gleb, powietrza i wody  okolic szkoły

•  galeria dzieł artystycznych, dokumentacja zdjęciowa z wyjazdów

•  apel podsumowujący zrealizowane działania

 

  1.  Dzienniki zajęć
  2.  Sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony