dziennik elektroniczny2

A- A A+

VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE:

Efekty:

· efektem  działań podjętych w czasie realizacji projektu  powinny być lepsze oceny z przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego oraz francuskiego

· wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi i nauka języków obcych

· rozwój twórczego myślenia  i kreatywności uczniów

· rozszerzenie zdobytej wiedzy z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych i praktyczne ich wykorzystanie w oparciu o poznane mechanizmy i skutki niepożądanych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym

· umiejętność planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków oraz prezentacji i interpretacji wyników

· pogłębienie wiedzy o stanie gleby, powietrza i wody najbliższej okolicy i potrzebie ich ochrony oraz propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym

· poznanie  prostych  metod i materiałów używanych w badaniu gleby, powietrza i wody

· poszerzenie  kompetencji językowych uczniów poprzez wykonywanie praktycznych zadań oraz konfrontację teoretycznej wiedzy językowej z sytuacjami życia codziennego, podczas wyjazdów zagranicznych

· rozwój umiejętności TIK

· poszerzenie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich

· Rozwój umiejętności i kompetencji życiowych (ducha przedsiębiorczości) niezbędnych do rozwoju osobistego

· Dokonywanie refleksji nad własnym systemem nauczania i świadomego planowania dalszej pracy

 

Oczekiwanymi rezultatami będą:

Prezentacja efektów pracy ( działań ekologicznych, artystycznych i językowych ) uczniów podczas, przedstawień, kiermaszów i wystaw także w innych szkołach na terenie Poznania, Pokazy doświadczeń, wystawy , prezentacje multimedialne,  prace artystyczne, albumy itd. podczas  apelu organizowanego na zakończenie  każdego roku pracy, który będzie imprezą otwartą dla uczniów innych szkół i środowiska lokalnego.

 

- Pośrednie rezultaty będą stale publikowane na odpowiednich szkolnych stronach i eksponowane na wystawach i tablicach ogłoszeń

· Lokalni mieszkańcy będą informowani o projekcie za pośrednictwem naszych produktów końcowych :  albumy, wystawy, przedstawienia, informacje na szkolnej stronie internetowej

· Pośrednie rezultaty będą publikowane poprzez prezentacje w szkole ( Power Point). Prezentacje będą przedstawiane w taki sposób, aby o postępie naszych działań informować nie tylko uczniów, ale także ich rodziców, krewnych, inne zainteresowane osoby

 

Początek strony