dziennik elektroniczny2

A- A A+

IV. FORMY I METODY  REALIZACJI PROGRAMU:

Metody  i formy pracy:

- metoda projektu

- praca w grupach - ( w trakcie trwania całego projektu)

- metoda laboratoryjno-badawcza

- obserwacja, pogadanka (na bieżąco w trakcie realizacji poszczególnych zadań)

- debata (podczas podsumowań )

- prezentacje (multimedialne po zakończeniu każdej części projektu)

- zajęcia terenowe (zbieranie i gromadzenie materiału badawczego)

- wycieczki i warsztaty językowo-kulturowe (wg harmonogramu)

- małe formy teatralne ( przedstawienia)

Początek strony