dziennik elektroniczny2

A- A A+

GIMNAZJALNY KLUB MIŁOŚNIKÓW FILMU „QULSEANS”!

Na potrzeby funkcjonowania KMF przystosowana zostanie sala 206, która jest wyposażona w profesjonalny sprzęt. Spotkania z X Muzą będą się odbywały wg zapisów w harmonogramie ustalonym przez członków. Przewidywane jest także uczestnictwo miłośników obrazów filmowych w seansach organizowanych przez poznańskie kina.

Serdecznie zapraszamy!!

CELE DZIAŁALNOŚCI KMF „QULSEANS”:

 1. Popularyzacja sztuki filmowej.
 2. Projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych i poznawczych.
 3. Pogłębianie wiedzy na temat filmu.
 4. Zapoznawanie z różnymi gatunkami filmowymi.
 5. Przedstawianie filmów kultowych oraz wielkich kreacji aktorskich.
 6. Zapoznawanie ze strukturą dzieła filmowego.
 7. Kształcenie umiejętności interpretacji dzieła filmowego.
 8. Poznawanie kryteriów oceny filmu (festiwale, nagrody, recenzje).
 9. Integracja społeczności szkolnej.

PROPOZYCJE REALIZACJI:

 1. Zebrania członków i sympatyków KMF-u.
 2. Przeprowadzanie konkursów wewnątrzszkolnych/quizów dla wszystkich członków KMF-u.
 3. Wspólne wyjścia na wybrane seanse filmowe.
 4. Uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino”.
 5. Redagowanie recenzji w gazetce szkolnej.
 6. Filmowe „zielone szkoły”.
 7. Lekcje w kinie.

W chłodne jesienne i zimowe wieczory zapewniamy gorącą herbatkęJ

OPIEKUNOWIE: p. Olga Twarda, p. Elżbieta Praczyk i p. Anna Kowalewska

REGULAMIN KMF „QULSEANS” zwanego dalej klubem

 1. Klub zrzesza miłośników sztuki filmowej, czyli wszystkich zainteresowanych uczniów Gimnazjum 66 oraz klas VI Szkoły Podstawowej 57.
 2. W czasie spotkań członkowie zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 3. Podczas wyjść poza teren szkoły słuchają opiekuna i zachowują się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 4. Każdy członek klubu ma prawo otrzymać kartę klubową i zbierać w niej pieczątki za swoją aktywność w klubie: uczestnictwo w spotkaniach, właściwą postawę w czasie spotkań/wyjazdów, pomoc w organizacji seansów na terenie szkoły, uczestnictwo w konkursach itp.
 5. Najbardziej aktywni członkowie mogą zostać nagrodzeni za swoje zaangażowanie na koniec roku szkolnego punktami z zachowania lub nagrodą rzeczową.
 6. Uczeń, który swoją postawą będzie przeczył zasadom kulturalnego zachowania, traci status członka klubu i nie może uczestniczyć ani w kolejnych spotkaniach organizowanych na terenie szkoły, ani w seansach kinowych na terenie miasta Poznania.
 7. Każdy członek klubu może wysunąć propozycję pokazu wybranego przez siebie filmu, a decyzję o projekcji i tematyce dyskusji podjęte zostaną w drodze głosowania zwyczajną większością głosów. Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji lub odrzucenia propozycji należy do opiekunów. Opiekunowie akceptując lub odrzucając propozycję, wezmą pod uwagę m. in.: walory wychowawcze, poznawcze i emocjonalne filmu; określenie przez producenta/dystrybutora wiekowej grupy docelowej; recenzje.
 8. Wszystkie wyjścia i seanse organizowane są poza regularnymi zajęciami szkolnymi w ramach działalności klubu zainteresowań KMF „Gimseans” , którego głównym celem jest edukacja filmowa.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie członków klubu wyrażają każdorazowo zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w spotkaniach /wyjściach i biorą odpowiedzialność za powrót swoich dzieci do domu. Odbierają je osobiście ze szkoły lub wyrażają zgodę na piśmie na samodzielny powrót.
 10. Do sali 206 przeznaczonej na seanse każdy uczestnik może przynieść sobie wygodne „siedzisko” (poduchę, kocyk, śpiworek) ,aby w relaksującej atmosferze spędzić czas. W chłodne jesienne i zimowe wieczory można „zaopatrzyć” się także w ulubiony kubek.
 11. Po zakończonym spotkaniu członkowie klubu podejmują działania porządkujące salę 206.

 

 

Początek strony