dziennik elektroniczny2

A- A A+

Szanowni Państwo, informujemy, że do świetlicy szkolnej można zapisać uczniów klas I-III, których rodzice/prawni opiekunowie nie mają możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przed lekcjami lub/i po lekcjach ze względu na pracę zawodową. Rekrutacja do świetlicy odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy oraz Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej dostępne są w zakładce Dokumenty. Regulamin świetlicy znajduje się w zakładce Świetlica. Druki Karty zgłoszenia oraz Upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły/ świetlicy szkolnej dostępne są także w sekretariacie i dyżurce szkoły. W dniu 1 września dokumenty będzie można złożyć w sekretariacie. W dniu 4 września w świetlicy szkolnej (od 8.30 do 15.30).

Początek strony