dziennik elektroniczny2

A- A A+

konkurs_-_ferie_2020.jpg

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "JAK SPĘDZASZ SWOJE FERIE?"

 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu.
 2. Konkurs trwa od 13.01.2022 r. – 02.2022 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9.02.2022 r.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas 4-8.
 5. Prace konkursowe należy wysłać do p. W. Zmudzińskiej-Lorek przez mobidziennik.
 6. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 7. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
 8. Fotografie ocenia się według następujących kryteriów: zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, charakteryzująca się ciekawym pomysłem.
 9. Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze prace.
 10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 11. Wybrane prace zostaną umieszczone na stronie szkoły, tym samym osoby biorące udział w konkursie akceptują opublikowanie swojego wizerunku.

 

Początek strony