dziennik elektroniczny2

A- A A+

MAM TALENT PLAKAT FORMAT A4 (3).jpg

 

REGULAMIN "ŚWIETLICOWEGO MAM TALENT"

1.Organizatorami Świetlicowego Mam Talent są nauczyciele świetlicy.

2. Uczestnikami Świetlicowego Mam Talent mogą być uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej. W konkursie występować mogą indywidualnie, bądź w grupach.

3. Aby wziąć udział w Świetlicowym Mam Talent, każdy uczestnik (bądź grupa uczestników) wrzuca kartkę ze swoimi danymi do opisanego pudełka w świetlicy. Na kartce pisze swoje mię i nazwisko, bądź imiona i nazwiska całej występującej grupy. Przy każdym nazwisku podać należy klasę, do której uczęszcza uczeń. W zgłoszeniu trzeba krótko wyjaśnić, na czym będzie polegał występ. Zapisywać można się od grudnia 2021 do końca lutego 2022.

4. Występy będą odbywały się w każdy poniedziałek od początku stycznia do końca marca 2022 w sali świetlicy. Dokładne terminy i godziny będą ustalane po uzgodnieniu z zapisanymi uczestnikami.

5. W składzie jury znajdą się nauczyciele ze świetlicy. Oceniać będą występy w skali 1-10. Po podsumowaniu wyników, najlepszych pięciu uczestników wystąpi w finale w kwietniu. Na występy finalistów głosować będą uczniowie wrzucając swoje głosy na karteczkach do opisanego pudełka w świetlicy. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

6. Występ może być prezentacją umiejętności z różnych dziedzin, na przykład wokalnych, tanecznych, akrobatycznych, iluzjonistycznych itp. Charakter występu może być dowolny z zastrzeżeniem, aby był on bezpieczny, dostosowany do poziomu uczniów z klas od 1 do 4 oraz nie był obraźliwy, czy wulgarny.

 

 

 

Początek strony