dziennik elektroniczny2

A- A A+

Szanowni Państwo, informujemy, że do świetlicy szkolnej można zapisać uczniów klas I-III, których rodzice/prawni opiekunowie nie mają możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przed lekcjami lub/i po lekcjach ze względu na pracę zawodową. Rekrutacja do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Regulamin świetlicy znajduje się w zakładce Świetlica a druki (Karta Zgłoszenia oraz Upoważnienie do odbioru dziecka) znajdują się w zakładce Dokumenty (Dokumenty szkoły). Wypełnione i podpisane zgłoszenia proszę umieszczać w skrzynce znajdującej się przy dyżurce szkoły. Od godziny 10.00 w dniu 30 sierpnia 2021r. druki będą dostępne również w dyżurce szkoły.

Początek strony