dziennik elektroniczny2

A- A A+

Do szkoły może przyjść tylko uczeń /rodzic/opiekun bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie opiekunowie uczniów klas pierwszych pod warunkiem zachowania następujących zasad:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna lub pracownika szkoły min. 1,5 m,
  • przed wejściem do szkoły wymagana jest dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa w postaci maseczki.

 

Harmonogram spotkań dla klas pierwszych

Spotkanie uczniów klas pierwszych odbędzie się w sali sportowej- wejście do szkoły i wyjście ze szkoły przy sali gimnastycznej, czyli wejście/wyjście B.

Podczas spotkania wychowawcy przekażą rodzicom niezbędne informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

Klasa 1a – godz. 8.00

Klasa 1b – godz. 10.00

Klasa 1c – godz. 12.00

 

Harmonogram spotkań dla klas 2 – 8

Uczniowie klas 2 – 8 wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami(A, C lub D) i udają się na spotkania z wychowawcami do sal lekcyjnych.

Rodzice/opiekunowie uczniów klas 2 – 8 nie wchodzą do budynku szkoły.

 

1. Od godziny 8.15 do godziny 9.00

Klasa 2a- sala 06-wejście i wyjście A

Klasa 2b-sala 108- wejście i wyjście A

Klasa 2c-sala 110- wejście i wyjście C

 

2. Od godziny 8.30 do godziny 9.15

Klasa 3a- sala 07-wejście i wyjście A

Klasa 3b-sala 102- wejście i wyjście A

 

3. Od godziny 9.15 do godziny 10.00

Klasa 3c-sala 110- wejście i wyjście C

 

4. Od godziny 9.30 do godziny 10.15

Klasa 8a- sala 200-wejście i wyjście D

Klasa 8b-sala 203- wejście i wyjście D

Klasa 8c-sala 205- wejście i wyjście D

Klasa 8d-sala 206- wejście i wyjście D

 

5. Od godziny 9.45 do godziny 10.30

Klasa 4a- sala 101-wejście i wyjście A

Klasa 4b-sala 103- wejście i wyjście A

Klasa 5a-sala 104- wejście i wyjście A

Klasa 5b-sala 107- wejście i wyjście A

Klasa 6a-sala 202- wejście i wyjście A

 

6. Od godziny 10.45 do godziny 11.30

Klasa 6b- sala 200-wejście i wyjście D

Klasa 7a-sala 201- wejście i wyjście D

Klasa 7b-sala 203- wejście i wyjście D

Klasa 7c-sala 205- wejście i wyjście D

Klasa 7d-sala 206- wejście i wyjście D

 

Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają wychowawcy. Wychowawcy odprowadzają klasę do wyjścia.

Początek strony