dziennik elektroniczny2

A- A A+

Rekrutacja do klas pierwszych 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny  2021/2022 odbywać się będzie w terminie 12-30 kwietnia 2021 roku.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnić zgłoszenie.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce-szkoła pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy lub integracyjny). Można wybrać maksymalnie 3 szkoły.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemią dokumenty (zarówno zgłoszenie jak i wniosek) można wypełnić korzystając z dwóch form zapisu:

1. poprzez system elektroniczny NABÓR :

- wypełniając wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkołapodstawowa/

- drukując i podpisując wypełniony wniosek/zgłoszenie,

- podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami można złożyć:

a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru lub

b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR lub na adres sekretariat@sp57.pl

Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocąindywidualnego konta. Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkoła podstawowa/

lub

2. poprzez wypełnienie papierowego wniosku/zgłoszenia odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z odpowiednimi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).

Wypełnienie i pobranie dokumentów na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa będzie możliwe dzień przed rozpoczęciem rekrutacji. Dostępne będą również stosowne oświadczenia.

Szczegółowe informacje  znajdują się  na stronie: Nabór 2021/2022   https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty 

Początek strony