dziennik elektroniczny2

A- A A+

Dzień dobry.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie  rozporządzenia MEN  z 24.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do 24 maja 2020 r, obowiązkowa nauka będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym ulega zmianie okres obowiązywania zarządzenia nr 9/2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 z dnia 24.03.2020 r. w sprawie realizacji zadań  szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania do 24 maja 2020 r.

Dyrektor CKE 24 kwietnia 2020 ogłosił harmonogram przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Egzamin ósmoklasisty ustalono na 16,17,18 czerwca, godz. 9.00. W związku z powyższym w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty: 7,8,9 lipca,  godz. 9.00.

Z poważaniem

Elżbieta Zarębska

Dyrektor szkoły

Początek strony