dziennik elektroniczny2

A- A A+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia MEN  z 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się w dniach od 25.03.2020 do 10.04.2020 r.  czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, które polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty jest równoznaczne z zamknięciem szkoły.

Jednocześnie zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. poz.493  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   nauka od 25.03.2020r. do 10.04.2020 r. będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele będą otrzymywać wszelkie informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania przez mobiDziennik. Komunikacja pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz rodzicami będzie zatem odbywała się głównie poprzez mobiDziennik i  stronę internetową szkoły.

Szanowni Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest wyjątkowa dla nas wszystkich. Jako szkoła mierzymy się z wieloma nowymi wyzwaniami. Jednak każdego dnia pracujemy nad dostosowaniem się do zmieniających się okoliczności i podniesieniem efektywności naszych działań. Pamiętamy przy tym, że na pierwszym miejscu zawsze jest dobro Państwa Dzieci.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaangażowanie.

Z poważaniem,

Elżbieta Zarębska

Dyrektor szkoły

Początek strony