dziennik elektroniczny2

A- A A+

Poznań, 10.03.2020 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W DNIACH 11-24 MARCA 2020

Szanowni Państwo,

działając jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu, by zapobiec rozprzestrzenieniu się koronawirusa na podstawie 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 ze zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informuję, że w dniach od 11 marca do 24 marca 2020 szkoła zostaje zamknięta. W tych dniach nie będą przeprowadzane żadne zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i pozalekcyjne.

Zgodnie z 18 ust. 2 pkt 2 powołanego rozporządzenia dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Z poważaniem

Elżbieta Zarębska

Początek strony