dziennik elektroniczny2

A- A A+

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym – Wakacyjne wspomnienia. Jak aktywnie spędzałem czas w czasie wakacji.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu.

Tematem konkursu fotograficznego są ciekawe wydarzenia, krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca związane z wypoczynkiem.

Prace w zestawie od 1 do max. 3 sztuk w formacie A -5 lub A – 4 powinny być opisane na odwrocie fotografii (imię i nazwisko autora, klasa, ew. tytuł pracy).

Termin oddania prac – 18 października 2018 do nauczyciela plastyki lub wychowawcy klasy.

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem, że fotografie te zostały wykonane osobiście oraz że uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób na nich widniejących.

 Danuta Żerdzicka

Początek strony