dziennik elektroniczny2

A- A A+

W ramach współpracy ze szkołą w Irlandii i obchodów Dnia Świętego Patryka (patrona Irlandii) Wolontariat Szkolny organizuje konkurs plastyczno-dekoratorski pod hasłem "Irlandzka wiosna" skierowany do uczniów wszystkich klas.

Zadaniem uczniów jest przystrojenie sali lekcyjnej dekoracjami wiosennymi i włączenie do nich symboli irlandzkich (więcej informacji na temat elementów typowo irlandzkich znajdą Państwo w internecie, np. http://babylonradio.com/pl/irish-symbols/ ).

Termin - 13 marca 2017.

Celem konkursu jest: 

- popularyzacja kultury irlandzkiej wśród społeczności uczniów ZS1 w Poznaniu,

- uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne,

- integracja zespołów klasowych,

- stworzenie przyjemnej atmosfery w szkole.

Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy szkoły podstawowej (1-3, 4-6 oraz gimnazjum.

2. Każda klasa dekoruje swoją salę lub jej część (jeśli dzieli salę z inną klasą).

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wywiązanie się z zadania konkursowego - przystrojenie sali lekcyjnej dekoracjami wiosennymi i włączenie do nich symboli irlandzkich (wszystkie klasy) oraz zrobienie gazetki dotyczącej Dnia Świętego Patryka (klasy 4-6 SP i gimnazjum).

4. Do wykonania ozdób można użyć dowolnych materiałów.

5. Dekoracja sali będzie oceniana w kategoriach:

- samodzielność wykonania ozdób i gazetki,

- pomysłowość,

- wkład pracy,

- estetyka wykonania,

- oddanie nastroju wiosny,

- nawiązanie do symboliki irlandzkiej (dekoracja) i obchodów Dnia Świętego Patryka (gazetka).

6. W każdej kategorii przyznane zostaną punkty od 1 do 5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów (suma punktów z sześciu kategorii).

7. Spośród wszystkich dekoracji wyłonimy tę najładniejszą. Zwycięska klasa (z każdego etapu edukacyjnego jedna) otrzyma nagrodę dla wszystkich jej uczniów.

8. Sale należy przygotować do 13 marca, komisja konkursowa oceni je 16 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 marca (Dzień Świętego Patryka). Nagroda dla zwycięskiej klasy zostanie wręczona na najbliższym apelu szkolnym.

Początek strony